1 Liter Milch

Inkontinenz
superspray:

#ripoz #graffiti #hamburg #ghettoblastercrew #13ers #Bobby173 #rips #rips1

superspray:

#ripoz #graffiti #hamburg #ghettoblastercrew #13ers #Bobby173 #rips #rips1

(via graffdonuts)

Liebe & Respekt für den King #oz #ozhamburg #ozrip #ripoz #rip #king #hamburg #legende #trauer

Liebe & Respekt für den King #oz #ozhamburg #ozrip #ripoz #rip #king #hamburg #legende #trauer

#oz #ozrip #ripoz #rip #ozhamburg #hamburg #hamburggraffiti

#oz #ozrip #ripoz #rip #ozhamburg #hamburg #hamburggraffiti

#oz #ozrip #ozhamburg #rip #ripoz #roteflora #flora #hamburg

#oz #ozrip #ozhamburg #rip #ripoz #roteflora #flora #hamburg